LaTeX forum ⇒ Text FormattingWhy is the first paragraph not indented in this document? Topic is solved

Information and discussion about LaTeX's general text formatting features (e.g. bold, italic, enumerations, ...)
AleCes
Posts: 286
Joined: Sat Nov 13, 2010 9:54 pm

Why is the first paragraph not indented in this document?

Postby AleCes » Sat Jun 01, 2013 7:10 pm

Hello, can someone please explain me why in a document like this the first paragraph is not indented? :?

 1. \documentclass[a4paper, 12pt]{book}
 2. \usepackage{fancyhdr}
 3. \pagestyle{fancy}
 4. \fancyhead{}
 5. \fancyhead[LE]{\leftmark}
 6. \fancyhead[RO]{\rightmark}
 7. \usepackage{fontspec}
 8. \defaultfontfeatures{Language=Turkish, Mapping=tex-text}
 9. \setmainfont{Linux Libertine G}
 10. \usepackage{polyglossia}
 11. \setdefaultlanguage{turkish}
 12. \usepackage{xunicode}
 13. \usepackage{xltxtra}
 14. \usepackage{bookmark}
 15. \usepackage{paralist}
 16. \usepackage{epigraph}
 17.  
 18. \addto\captionsturkish{\renewcommand{\chaptername}{Fasıl}}
 19. \addto\captionsturkish{\renewcommand{\contentsname}{Fihrist}}
 20. \renewcommand{\textflush}{flushepinormal}
 21. \renewcommand{\sourceflush}{flushepinormal}
 22. \setlength{\epigraphwidth}{.8\textwidth}
 23. \raggedbottom
 24. \uccode`\i=`\İ
 25.  
 26. \renewcommand*{\thesection}{\arabic{section}}
 27. \renewcommand*{\thesubsubsection}{\alph{subsubsection}}
 28.  
 29. \setcounter{tocdepth}{0}
 30.  
 31. \begin{document}
 32.  
 33. \chapter{First chapter}
 34.  
 35. \epigraph{This is an epigraph}{This is the epigraph's author}
 36.  
 37. Hariç konjonktürün de tesiriyle Tek Fırka rejimi 1946'da demokratikleşmeyi kabul ettikten sonra, cumhuriyetin müessisinin öteden beri demokrasiyi hedeflemiş olduğunu ispatlamaya hususi bir ehemmiyet verilmiştir. 1926-1945 seneleri arasında hemen hemen hiç hissedilmemiş olan bu enteresan sav, ilk defa İnönü'nün 1.11.1945 tarihli TBMM açış münakaşasında dile getirilmişö ve bilahare Kemalist fikir tarihine malolmuştur
 38.  
 39. Atatürk'ün çeşitli tarihlerde söyledikleri ve yazdıkları arasında, hakikaten, demokrasi fikrini müdafaa edilir gözüken parçalara rastlanır. Bunların bir ölçüde samimi olmaları da ihtimal dâhilindedir. Hassaten 1930 senesindeki Serbest Fırka tecrübesi, Atatürk'ün demokrasi fikrine küllüyle kapalı olmadığının ispatı addedilebilir. Lakin Atatürk'e biratkım maksat ve niyetler atfederken, şu noktaları da gözden uzak tutmamak lazımdır:
 40.  
 41. \section{}
 42.  
 43. Siyasi müesseselerinin kemali bakımından, Türkiye'nin bugün İslam nüfus ekseriyetine sahip 40 küsur memleketin birçoğundan ileri olduğu söylenebilir. Böyle olması da tabiidir: çünkü bü memalik arasında müstakil bir devlet olarak mevcudiyeti yüz seneden eskiye istinad edenlerin adeti sadece ikidir, ve Türkiye, İran ile beraber, bu iki memleketten biridir.
 44.  
 45. Mısır ve Fas, siyasi mevcudiyeti oldukça eskiye istinad eden devletler olmakla beraber uzun müddet müstemlekevi vesayet altında yaşamışlar ve dâhiliyesine hâkim olamamışlardır. Afganistan öteden beri dahiliyesinde müstakildir; lakin bu memleketin, hiçbir devirde hakiki bir devlet keyfiyetine kavuştuğu söylenemez. 1912'de istiklale kavuşan Arnavutluk, daha evvel bir siyasi vahit olarak mevcud olmamış bir mekândır. Suudi ve Haşimi saltanatları 1920'lerden yoktan mevcud edilmiş; Suriye ve İrak'ta ise, 700 sene aradan sonra ilk siyasi müesseseler, 1920'lerde müstemlekevi idare altında şekillenmiştir. Diğer İslam memaliğinin küllü, 1945'ten sonra tarih sahnesine çıkmış siyasi teşkillerdir.
 46.  
 47. Bu memaliğin siyasi zaviyeden Türkiye'den ``geri" olmalarında, o halde, hayret edecek yahut izah icab ettirecek bir taraf yoktur: Türkiye asırlardan beri o memalikten daha ``ileri" olmuştur.
 48.  
 49. \end{document}
 50.  
Last edited by AleCes on Sat Jun 01, 2013 10:17 pm, edited 2 times in total.

Tags:

User avatar
localghost
Site Moderator
Posts: 9204
Joined: Fri Feb 02, 2007 12:06 pm

Postby localghost » Sat Jun 01, 2013 7:26 pm

The first paragraph after a heading is never indented.


Thorsten
LaTeX Community Moderator
How to make a "Minimal Example"
Board Rules
Avoidable Mistakes


¹ System: openSUSE 42.2 (Linux 4.4.52), TeX Live 2016 (vanilla), TeXworks 0.6.1

AleCes
Posts: 286
Joined: Sat Nov 13, 2010 9:54 pm

Postby AleCes » Sat Jun 01, 2013 8:22 pm

But a prologue like this:

 1. \documentclass[a4paper, 12pt]{book}
 2. \usepackage{fancyhdr}
 3. \pagestyle{fancy}
 4. \fancyhead{}
 5. \fancyhead[LE]{{\leftmark}}
 6. \fancyhead[RO]{{\rightmark}}
 7. \usepackage{fontspec}
 8. \defaultfontfeatures{Style=Alternate, Mapping=tex-text}
 9. \setmainfont{FreeSerif}
 10. \usepackage{polyglossia}
 11. \setmainlanguage{serbian}
 12. \setotherlanguages{french, latin}
 13. \usepackage{xunicode}
 14. \usepackage{xltxtra}
 15. \usepackage{bookmark}
 16. \raggedbottom


does give me indented paragraphs. What's the difference?

User avatar
localghost
Site Moderator
Posts: 9204
Joined: Fri Feb 02, 2007 12:06 pm

Postby localghost » Sat Jun 01, 2013 8:55 pm

Just for your information. Your first example gives me very well an indented first paragraph. Replace "First paragraph" by text that is longer than one line.
LaTeX Community Moderator
How to make a "Minimal Example"
Board Rules
Avoidable Mistakes


¹ System: openSUSE 42.2 (Linux 4.4.52), TeX Live 2016 (vanilla), TeXworks 0.6.1

AleCes
Posts: 286
Joined: Sat Nov 13, 2010 9:54 pm

Postby AleCes » Sat Jun 01, 2013 9:18 pm

localghost wrote:Just for your information. Your first example gives me very well an indented first paragraph. Replace "First paragraph" by text that is longer than one line.


Please, try it right now, I updated it.

User avatar
localghost
Site Moderator
Posts: 9204
Joined: Fri Feb 02, 2007 12:06 pm

Postby localghost » Sat Jun 01, 2013 10:03 pm

Same result.
LaTeX Community Moderator
How to make a "Minimal Example"
Board Rules
Avoidable Mistakes


¹ System: openSUSE 42.2 (Linux 4.4.52), TeX Live 2016 (vanilla), TeXworks 0.6.1

AleCes
Posts: 286
Joined: Sat Nov 13, 2010 9:54 pm

Postby AleCes » Sat Jun 01, 2013 10:13 pm

localghost wrote:Same result.


ОК, I get it, somehow, only the first paragraph after the epigraph gets indented, other paragraphs deeper in the chapter do not. I've updated the example, try it right now, please!

User avatar
localghost
Site Moderator
Posts: 9204
Joined: Fri Feb 02, 2007 12:06 pm

Postby localghost » Sat Jun 01, 2013 10:39 pm

AleCes wrote:ОК, I get it, somehow, only the first paragraph after the epigraph gets indented, other paragraphs deeper in the chapter do not. I've updated the example, try it right now, please!

What is this hassle all about? Are you now going to adapt your example until it matches the problem description? And what happens if you accomplish? Then you have an example which behaves the way you didn't want it to. m(

By the way, still the same result.
LaTeX Community Moderator
How to make a "Minimal Example"
Board Rules
Avoidable Mistakes


¹ System: openSUSE 42.2 (Linux 4.4.52), TeX Live 2016 (vanilla), TeXworks 0.6.1

AleCes
Posts: 286
Joined: Sat Nov 13, 2010 9:54 pm

Postby AleCes » Sat Jun 01, 2013 10:52 pm

localghost wrote:
AleCes wrote:ОК, I get it, somehow, only the first paragraph after the epigraph gets indented, other paragraphs deeper in the chapter do not. I've updated the example, try it right now, please!

What is this hassle all about? Are you now going to adapt your example until it matches the problem description? And what happens if you accomplish? Then you have an example which behaves the way you didn't want it to. m(

By the way, still the same result.


Please, take a look at the attachment. The prologue, as you will see, is the same. The problem must be nesting somewhere else.
Attachments
Hatalı Cumhuriyet.tex
(82.82 KiB) Downloaded 291 times

User avatar
localghost
Site Moderator
Posts: 9204
Joined: Fri Feb 02, 2007 12:06 pm

Postby localghost » Sun Jun 02, 2013 11:58 am

AleCes wrote:Please, take a look at the attachment. […]

No. I don't feel like that any more. I'm not willing to dig through hundreds of code lines. My participation in this thread ends here.

AleCes wrote:[…] The problem must be nesting somewhere else.

To find this problem out is your homework. Then you can present an example that still shows the undesired behaviour. You seemingly yet did not understand the purpose and the process of building a minimal example.
LaTeX Community Moderator
How to make a "Minimal Example"
Board Rules
Avoidable Mistakes


¹ System: openSUSE 42.2 (Linux 4.4.52), TeX Live 2016 (vanilla), TeXworks 0.6.1


Return to “Text Formatting”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests